Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Ekonomi och upphandling (3)

  Personal och lön (15)

  • Anmäl bisyssla

   Om du har en bisyssla ska du utan uppmaning anmäla detta till närmsta chef. Det gör du via denna e-tjänst.

  • Anmäla kostavdrag för måltidsservice personal

   Här kan du som är anställd på måltidsservice anmäla kostavdrag. 

    

    

    

    

  • Anställningsavtal bifogad PDF

   Via denna e-tjänst skickar chef/administratör in attesterat anställningsavtal till Löneenheten.

  • Ansökan om friskvårdsbidrag för timavlönad

   Denna tjänst används av dig som är timavlönad och vill ansöka om friskvårdsbidrag.

  • Behörighet till Time Care Multi Access

   Beställning/avslut av behörighet för administratör i TC Multi Access

  • Kontakta Löneenheten

   Välkommen att kontakta löneenheten med din fråga.

   Tänk på att endast chef kan fatta beslut om förändringar som rör din lön eller ersättning så ta kontakt med din chef vid eventuell rättelse av felaktig ersättning.

  • Tillfällig utökning av sysselsättningsgrad

   Tjänst för att förmedla tillfällig utökning av sysselsättningsgrad för medarbetare till Löneenheten.

  • Västtrafik - Beställning av Periodbiljett 365 med löneavdrag

   Beställning av Periodbiljett 365 från Västtrafik med löneavdrag. 

   Beställningsperiod: 23 jan - 28 feb  2024
   Biljetten börjar gälla 1 april 2024

  • Ändra skatteavdrag

   Här kan du som får lön/ersättning utbetalad från Härryda kommun begära annat skatteavdrag per månad än enligt Skatteverkets tabell.

  Samhällsbyggnad (3)

  Socialtjänsten (3)

  Teknik och förvaltning (16)

  • Anmäla informationssäkerhetsincident

   Denna e-tjänst används för att anmäla informationssäkerhetsincidenter

  • Beställ verksamhetsfordon

   Här beställer du nytt verksamhetsfordon om du är chef, är budgetansvarig och har behörighet att beställa fordon.
    
    

  • Beställa tjänster och material från kontorsservice

   E-tjänst för att beställa tjänster och material från kontorsservice.

  • Beställning av passertagg och nycklar samt uppsägning av passertagg

   Denna e-tjänst används för beställningar , uppsägningar och ändrade behörigheter av passertaggar samt beställning av nycklar för anställda i kommunhuset. 

  • Beställning av städmaterial för Städservice

   Beställning av städmaterial för Städservice medarbetare.

    

    

  • Beställning av städtjänster och lämna synpunkter om städning

   Beställning av städtjänster eller lämna synpunkt.

    

  • Debitering av råvaror och beställningar

   Med denna e-tjänst kan du som är anställd i ett kök rapportera in beställningar verksamheten gjort.

  • Frågor till kontaktcenter

   Här kan du beställa/avsluta/ändra och felanmäla telefoni

  • Inrapportering av mål på lov

   Denna e-tjänst är skapad för att köken ska kunna rapportera in antalet serverade luncher på lov och studiedagar.

    

  • Projektbeställning IT

   Här kan du som beställare lägga ett ärende för att beställa projekt av IT.

  Utbildning, kultur och fritid (8)

  Utvecklingsfunktionen (2)

  Övriga e-tjänster (1)