Anmälan om skada eller tillbud för barn och elev

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om ett barn eller en elev är med om ett olycksfall eller tillbud ska personal eller rektor göra en anmälan i denna e-tjänst.

Rektorn ansvarar för att nödvändiga och lämpliga åtgärder vidtas med syfte att förhindra att elever kommer till skada igen.

Anmälan av olycksfall och tillbud är viktig för att förskolor och skolor ska kunna arbeta förebyggande för att förhindra att liknande skador uppstår igen.

Statistik kommer att tas ut ur tjänsten årligen. Syftet är att utreda om verksamheterna arbetar förebyggande mot att skador uppstår.

Utredning av anmälan

I de flesta fall räcker det att personal på enheten utreder händelsen. I vissa fall måste även en anmälan göras till arbetsmiljöverket. För förskoleverksamheten och grundskolan gäller olika regler för när en anmälan ska göras till arbetsmiljöverket. Om du vill läsa mer om olyckor och tillbud kan du gå in på arbetsmiljöverkets hemsida:https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/

Arbetsmiljöarbete och inspektioner - Arbetsmiljöverket

Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på jobbet. Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk, ska...

www.av.se

Följ ärendet på Mina Sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Frågor om e-tjänsten

Agnesa Kasapolli
agnesa.kasapolli@harryda.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa