Medgivande av öppnande av privatadresserad post

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Medgivande - öppnande av privatadresserad post

Det förekommer att försändelse som inkommer till förvaltningen, och som innehåller allmän handling, är privatadresserad. 

För att offentlighetsprincipens krav på registrering och utlämnande av allmän handling ska kunna tillgodoses kan du med denna tjänst medge att all inkommande post får öppnas av tjänstemän på Härryda kommun. 

Medgivandet gäller oavsett om det är fråga om papperspost, e-post eller någon annan typ av försändelse.

Medgivandet gäller dock inte försändelser som uppenbarligen är av rent privat karaktär. 

Frågor om e-tjänsten

Nejat Mousa
nejat.mousa@harryda.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa