Beställning av stöd från Psykiatriteamet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via e-tjänsten kan enhetschefer inom socialtjänsten kontakta psykiatriteamet 

Teamet arbetar konsultativt mot personalgrupper som i sitt arbete möter personer med psykisk funktionsnedsättning, personer med beroendeproblematik och personer med samsjuklighet i åldrarna 18 – 67 år. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa