Anmäl bisyssla

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du har en bisyssla ska du utan uppmaning anmäla detta till närmsta chef. Du ska lämna det underlag som krävs för att kunna göra en bedömning av bisysslan.

Förtroende för oss som kommun

Kommunala myndigheter ska kunna visa både saklighet och opartiskhet. Det är därför viktigt att en arbetstagare inom en kommun inte har någon syssla vid sidan om arbetet som kan rubba förtroendet för, eller skada kommunens anseende. Bisysslan får heller inte inverka negativt på medarbetarens möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer om reglerna för Bisyssla (öppnas i nytt förste)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa