Omvandling av semesterdagar till timmar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du rätt till mer än 25 semesterdagar innevarande år kan du omvandla de semesterdagar som överskrider 25  till semestertimmar. Du får bara omvandla så många dagar som tillfället kräver vid uttag av timmarna. Även sparad semester överstigande 25 dagar från förgående år kan omvandlas till semestertimmar. Används om du inte vill få sparad semester utbetald i pengar. Observera att semesterledighet i timmar enbart kan tas ut del av dag och att du måste vara i tjänst del av dag.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Lena Andersson
lena.andersson02@harryda.se
031-724 63 56

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa