Omvandling av semesterdagar till timmar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du rätt till mer än 25 semesterdagar innevarande år kan du omvandla de semesterdagar som överskrider 25  till semestertimmar. Du får bara omvandla så många dagar som tillfället kräver vid uttag av timmarna.

Vid semesterårets slut kan man välja att spara innevarande års semesterdagar som överstiger 25 som semestertimmar. Ett sådant fall är undantag från regeln att endast omvandla det antal dagar som aktuell ledighet kräver. Observera att omvandlade timmar aldrig kan omvandlas tillbaka till heldag.

Semesterledighet i timmar kan enbart tas ut del av dag, du måste alltså vara i tjänst del av dag.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa