Beslut - Utrett misstanke om kränkande behandling

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här skickar du som är rektor in delegationsbeslut när kränkande behandling och diskriminering utretts.

OBS! De åtgärder som man beslutat om i utredningen av händelsen behöver inte vara slutförda när delegationsbeslutet skickas in.

Frågor om e-tjänsten

Agnesa Kasapolli
agnesa.kasapolli@harryda.se