Anmälan om utredning av elevs frånvaro

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du som rektor påbörjad utredning av en elevs upprepade eller långvariga frånvaro till huvudman. Anmälan tas emot av registrator för sektorn för utbildning och kultur och delges Välfärdsnämnden.

Observera att utredningen av elevens frånvaro görs på en separat blankett som finns på IDA/Blanketter/UKF.

Enligt 7 kap. 19a § skollagen (2010:800) ska rektor, om en elev har upprepad eller längre frånvaro från den verksamhet som avses i 17 §, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds och anmäls om det inte är obehövligt.

Frågor om e-tjänsten

Agnesa Kasapolli
agnesa.kasapolli@harryda.se
031-7246100

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa