Anmälan om förskjuten arbetstid

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänsten används vid beordrat byte av pass. Ärendet går vidare till chef för godkännande innan det skickas till Löneenheten.

Tillägg på lönen betalas ut under 10 dagar från den dagen du blev tillsagd om bytet.

Tillägget betalas inte ut samtidigt som fyllnadslön eller övertidslön.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Lena Andersson
lena.andersson02@harryda.se
031-7246356

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa