Orosanmälan vid misstanke om barn som far illa (14 kap 1 § socialtjänstlagen)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

OBS - Bedömer du akut/brådskande fara för barnet/ungdomen, ring omgående socialtjänsten!
Socialtjänsten nås via 031-724 68 18 eller via kontaktcenter 031-724 61 00.
Har ni ringt socialtjänsten och gjort en muntlig orosanmälan ska ni använda denna e-tjänst för att göra en skriftlig komplettering

Viktigt:

  • Rör anmälan våld i hemmet ska inte vårdnadshavare informeras om anmälan. 
  • Rör anmälan barn/ungdomar med skyddad identitet ska inte anmälan göras via e-tjänsten. Ring och anmäl till socialtjänsten.

Akut hjälp utanför socialtjänstens öppettider

Behöver du akut hjälp eller har frågor när socialkontoret är stängt, kontakta Socialjouren Göteborg: 031-365 87 00

Är du osäker kring din anmälan

Konsultera gärna en socialsekreterare i mottagningsgruppen: 031-724 68 18 eller via kontaktcenter 031-724 61 00. Du kan också kontakta din chef för råd och stöd.

Läs mer om orosanmälan och misstanke om barn som far illa

Följande behövs för e-tjänsten

  • Viktigt! Läs informationstexten innan du startar e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa