Anmälan till huvudman vid misstanke om kränkande behandling

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) är personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn. Rektorn är därefter skyldig att anmäla detta till huvudmannen.

Följ ärendet på Mina Sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Frågor om e-tjänsten

Agnesa Kasapolli
agnesa.kasapolli@harryda.se
031-724 62 26