Beställning av mättjänster (intern)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 Via denna e-tjänst kan du som anställd vid Härryda kommun beställa mättjänster:

 • Lägeskontroll
 • Utsättning
 • Gränsutvisning
 • Grundkarta och/eller fastighetsförteckning
 • Mätning för uppdatering av primärkarta
 • Andra mätuppdrag

Information om utsättning och lägeskontroll

Läs mer om lägeskontroll och skillnad mellan grov och finutsättning

Nybyggnadskarta

Beställs som tidigare i vår befintliga etjänst

Avgifter

Avgifter för utsättning och lägeskontroll debiteras beställande enhet enligt taxa antagen av kommunfullmäktige

För Grundkarta redovisas nedlagd tid på aktuellt projekt i SHB Tidsredovisnings-excel

Gränsutvisning, uppdatering av primärkarta och andra mätuppdrag görs utan avgift/kostnad men om det finns möjlighet att fakturera exploatör/entreprenör/kommunmedborgare ange detta.

Följ ärendet på Mina Sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Frågor om e-tjänsten

Anders Olsson
anders.olsson1@harryda.se
+46317246250

Följande behövs för e-tjänsten

 • Fastighetsbeteckning
 • För visa best.
 • Bygglov dnr
 • Projektkod
 • Fakturamottagare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa