Anmälan av sjukfrånvaro eller vård av barn för timavlönad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kom ihåg att anmäla din frånvaro enligt de instruktioner som gäller för din enhet så att rätt personer har kännedom om att du inte kommer till arbetet!

Genom e-tjänsten rapporterar du endast din frånvaro till lönesystemet, så att din lön blir rätt.

Din chef bedömer och beslutar om din rätt till sjuklön. Om du har skrivit under ett "Avtal över tre veckor" eller om din anställning/bokning är en månad eller längre, har du rätt till sjuklön från första anställningsdagen. Om du inte har någon längre bokning kan du ändå ha rätt till sjuklön om du har varit bokad/ha utfört 14 pass med högst 14 dagars mellanrum när du blir sjuk. Om du är sjuk längre än 7 kalenderdagar krävs läkarintyg.

Du som inte är berättigad till sjuklön hos arbetsgivaren kan ha rätt till sjukpenning hos Försäkringskassan. Gäller även dig, som inte har några inbokade pass under sjukperioden. Det är viktigt att du ansöker hos Försäkringskassan så fort som möjligt.

Du rapporterar även frånvaro för vård av barn via denna e-tjänst. Vård av barn medför ingen lön men är semester- och pensionsgrundande. 

Rapportera in din frånvaro i e-tjänsten i direkt anslutning till, eller senast den månad du varit sjuk eller vårdat barn. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • För att logga in behöver du din harryda.se e-postadress (förnamn.efternamn@harryda.se)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa