Anmäl personuppgiftsincident

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten anmäler du en personuppgiftsincident 

Alla personuppgiftsincidenter ska rapporteras så snart som möjligt. Det gäller även om incidenten hunnit bli åtgärdad. Om det är troligt att personuppgiftsincidenten kommer att medföra en risk för de registrerade ska den anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) inom 72 timmar efter att den har upptäckts. Detta gäller även om incidenten inträffat hos ett av kommunens personuppgiftsbiträden, det vill säga någon av kommunens leverantörer. Därför är det viktigt att alla medarbetare som får kännedom om en personuppgiftsincident anmäler incidenten genom denna e-tjänst samt meddelar sin närmaste chef. 

Vad är en personuppgiftsincident?
En personuppgiftsincident har inträffat om de personuppgifter som behandlas har

  • förstörts
  • gått förlorade på annat sätt
  • röjts till någon obehörig eller om obehörig fått åtkomst

Det spelar ingen roll om det skett oavsiktligt eller med avsikt, utan det är att anse som en personuppgiftsincident i båda fallen.

Anmäl personuppgiftsincidenten i e-tjänsten om du

  • vet att det inträffat en personuppgiftsincident
  • misstänker att det har inträffat en personuppgiftsincident
  • ser en risk för att det kan inträffa en personuppgiftsincident

Läs mer om personuppgiftsincidenter på GDPR-sidorna på IDA eller på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Följ ärendet på Mina Sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Grundläggande information om incidenten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa